Có 1 kết quả:

chí chěng

1/1

chí chěng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to gallop
(2) to rush headlong