Có 1 kết quả:

chí lóng kē

1/1

chí lóng kē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Dromaeosauridae (dinosaur family including velociraptor)