Có 1 kết quả:

qū lì

1/1

qū lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (psychological) driving force
(2) drive