Có 1 kết quả:

qū dòng chéng xù

1/1

Từ điển Trung-Anh

device driver (computing software)