Có 1 kết quả:

qū wēn

1/1

qū wēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to expel pestilences