Có 1 kết quả:

lǘ zi

1/1

lǘ zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ass
(2) donkey