Có 1 kết quả:

zhù dà lù

1/1

zhù dà lù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

stationed on the continent (i.e. PRC)