Có 1 kết quả:

tuó sè

1/1

tuó sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) light tan (color)
(2) camel-hair color