Có 1 kết quả:

jià chē

1/1

jià chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to drive a vehicle