Có 1 kết quả:

jià hè chéng xiān ㄐㄧㄚˋ ㄏㄜˋ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to fly on a crane and become immortal