Có 1 kết quả:

mà jiē

1/1

mà jiē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to shout abuses in the street