Có 1 kết quả:

jiāo yáng

1/1

jiāo yáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

blazing sun