Có 1 kết quả:

luò mǎ

1/1

luò mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

llama