Có 1 kết quả:

Lí shān

1/1

Lí shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mt Li near Xi'an with the tomb of the First Emperor