Có 1 kết quả:

yàn guāng fǎ

1/1

yàn guāng fǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) optometry
(2) eyesight testing