Có 1 kết quả:

yàn chāo jī

1/1

yàn chāo jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a device used to check money and detect counterfeit bills