Có 1 kết quả:

Qí tián lǐng

1/1

Qí tián lǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Qitian mountain range between south Hunan and Guangdong