Có 1 kết quả:

qí jǐng duì

1/1

qí jǐng duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mounted police detachment (on horse or motorbike)