Có 1 kết quả:

qí chē

1/1

qí chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to cycle