Có 1 kết quả:

qí mǎ

1/1

qí mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to ride a horse