Có 1 kết quả:

sāo luàn

1/1

sāo luàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) disturbance
(2) riot
(3) to create a disturbance