Có 1 kết quả:

sāo tǐ

1/1

sāo tǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

poetry in the style of 離騷|离骚[Li2 Sao1]