Có 1 kết quả:

sāo qíng

1/1

sāo qíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) frivolous
(2) flirtatious