Có 1 kết quả:

sāo jiǎo

1/1

sāo jiǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to disturb
(2) to pester