Có 1 kết quả:

sāo rán

1/1

sāo rán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

turbulent