Có 1 kết quả:

sāo huà

1/1

sāo huà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) obscenities
(2) lewd talk