Có 1 kết quả:

sāo huò

1/1

sāo huò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) loose woman
(2) slut