Có 1 kết quả:

sāo nào

1/1

sāo nào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) noisy
(2) a racket