Có 1 kết quả:

sāo lǘ

1/1

sāo lǘ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

jackass