Có 1 kết quả:

luó mǎ

1/1

luó mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pack animal
(2) horse and mule