Có 1 kết quả:

gǔ liào

1/1

gǔ liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

aggregate (sand or gravel used in concrete 混凝土)