Có 1 kết quả:

gǔ qì

1/1

gǔ qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unyielding character
(2) courageous spirit
(3) integrity
(4) moral backbone