Có 1 kết quả:

gǔ huī hé

1/1

gǔ huī hé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) box for bone ashes
(2) funerary casket