Có 1 kết quả:

gǔ jìn

1/1

gǔ jìn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bones and ashes
(2) remains (after Buddhist cremation)