Có 1 kết quả:

gǔ dǐng jī

1/1

gǔ dǐng jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Eurasian coot (Fulica atra)