Có 1 kết quả:

gǔ tou jià zi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) skeleton
(2) skinny person
(3) a mere skeleton