Có 1 kết quả:

gǔ tou jiér

1/1

Từ điển Trung-Anh

joint (of the skeleton)