Có 1 kết quả:

kuān gǔ

1/1

kuān gǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hip bone