Có 1 kết quả:

tǐ xíng

1/1

tǐ xíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) figure
(2) bodily form