Có 1 kết quả:

tǐ gǎn wēn dù

1/1

Từ điển Trung-Anh

apparent temperature (meteorology)