Có 1 kết quả:

tǐ wēn

1/1

tǐ wēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(body) temperature