Có 1 kết quả:

tǐ wēn jì

1/1

tǐ wēn jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

clinical thermometer