Có 1 kết quả:

tǐ jī bǎi fēn bǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

percentage by volume