Có 1 kết quả:

tǐ tiē rù wēi

1/1

Từ điển Trung-Anh

to show every possible consideration (idiom); meticulous care