Có 1 kết quả:

tǐ xiāng jì

1/1

tǐ xiāng jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(personal) deodorant