Có 1 kết quả:

kuān gǔ

1/1

kuān gǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hip bone