Có 1 kết quả:

gāo bù kě pān ㄍㄠ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄆㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

too high to reach (idiom); eminent and unapproachable