Có 1 kết quả:

gāo bù chéng dī bù jiù

1/1

Từ điển Trung-Anh

can't reach the high or accept the low (idiom); not good enough for a high post, but too proud to take a low one