Có 1 kết quả:

gāo zhōng xué shēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

student of a senior high school