Có 1 kết quả:

Gāo lí bā wàn dà zàng jīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tripitaka Koreana, Buddhist scriptures carved on 81,340 wooden tablets and housed in Haeinsa 海印寺[Hai3 yin4 si4] in South Gyeongsang province of South Korea